Ekonomisk hållbarhet 2: Den offentliga skulden i relation till Ålands BNP

Följande nyckeltal illustrerar utvecklingen av den offentliga skulden på Åland i relation till Ålands BNP. Ålands landskapsregerings skuldbörda (skuldförbindelselån) håller sig under en procent av Ålands BNP. Vad gäller kommunernas skuldbörda började man i samband med konjunkturnedgången i början av 90-talet att betala av sina skulder, men mellan åren 2002 och 2004 ökade den procentuella andelen av Ålands BNP igen, efter det har andelen sakta börjat sjunka igen. År 2019 var den offentliga skuldens andel av Ålands BNP ca 3,3 procent, kommunernas andel var 3,3 procent och Ålands landskapsregerings andel ca 0,0 procent.

Infografik om den offentliga skulden i relation till BNP på Åland

Uppgifterna är hämtade från boksluten för Ålands landskapsregering (skuldförbindelser) samt de åländska kommunerna (lånestock).

Uppdaterad 21.12.2021