Ekonomisk hållbarhet 6: Genomsnittlig totalförtjänst

I detta nyckeltal jämförs de genomsnittliga totalförtjänsterna inom olika sektorer på Åland åren 2002–2020. Uppgiften som redovisas är genomsnittlig totalförtjänst för heltidsanställda. Högst lön fördelat på sektor år 2020 hade de statligt anställda i den offentliga sektorn (3 885 euro), lägst lön hade anställda vid den kommunala sektorn (3 056 euro). Högst lön fördelat på kön har männen anställda vid Ålands Landskapsregering (4 341 euro), och lägst lön har sjöanställda kvinnor inom den privata sektorn (2 719 euro).

Infografik om genomsnittlig totalförtjänst på Åland

Uppgifterna i ovanstående infografik baserar sig på ÅSUBs lönestatistik som publiceras vart annat år.

Uppdaterad 25.11.2021