Ekonomisk hållbarhet 7: Hushållens disponibla inkomster efter bostadsstruktur

Detta nyckeltal visar de åländska bostadshushållen disponibla inkomster efter bostadsstruktur. År 2020 hade de åländska hushållen i genomsnitt 48 400 euro/år i disponibel inkomst (2020 års pengar). Mest hade övriga hushåll med drygt 83 300 euro/år, och minst hade hushåll bestående av enbart en person, med knappt 26 700 euro/år. Denna grupp med enbart en person var även den största gruppen på Åland, med mer än 5 800 bostadshushåll. Flest antal personer finns i gruppen två eller flera vuxna med barn, omkring 11 000 personer (för närvarande går dessa uppgifter inte att ta fram på grund av förändrad rapportering hos Statistikcentralen).

Infografik om hushållens disponibla inkomst på Åland

Disponibel inkomst definieras som bruttoinkomster minus betalda transfereringar (tex. direkta skatter och socialskyddsavgifter). Uppgifterna i euro har angetts i 2020 års pengar.

Uppdaterad 28.4.2022