Enkätundersökning

En enkätundersökning är ett sätt att samla in data på. Metoden innebär att ett formulär med frågor skickas ut till ett urval, till exempel personer som slumpmässigt valts ut för att delta i undersökningen. En enkät kan skickas ut i pappersformat eller digitalt (ofta som en länk). Metoden är bra om den som gör undersökningen vill nå stora mängder människor och samla in stora mängder data. Se även kvantitativa forskningsmetoder, kvalitativa forskningsmetoder och mixed method.

Tillbaka till ord och begrepp