Fakta för bra beslut

Välkommen på lunchseminarium på temat Fakta för bra beslut. 

Tisdag 7.2.2023, kl. 12-13, Hotell Arkipelag, Kaptenssalen

Behövs fakta i politiken och i beslutsfattande? Vad för sorts fakta behövs för goda beslut? Har beslutsfattarna tillgång till de fakta de behöver? Räcker det med fakta för bra beslut?

Under supervalåret 2023 vill KUT-nätverket i en serie evenemang lyfta frågor kring kunskap inom beslutsfattande. Alla är välkomna och vi riktar oss särskilt till dig som redan är invald beslutsfattare eller som funderar att ställa upp i val i år. Vi tror även det kan vara intressant för dig som jobbar med fakta-/kunskapsunderlag för beslutsfattare.

Först ut är filosof och historiker Jonas Ahlskog, docent från Åbo Akademi. Jonas intresserar sig för bildning, kunskap, minne och förståelse i olika former och fungerar som ledare för projektet Bildningskraft vid Svenska folkskolans vänner. Tidigare har han även varit verksamhetsledare för Folkets bildningsförbund och forskat i minoritetsstudier och studier av politiska och ideologiska rörelser. Lunchseminariet är kostnadsfritt. Du kan komma spontant, men förhandsanmäl dig gärna på info@asub.ax senast den 3.2. Det finns möjlighet att köpa lunch i restaurangen. Eftersom det kan vara köer, kom gärna i god tid.

Kontakt: Petra Granholm petra@peace.ax, Tove Fagerström tove.fagerstrom@asub.ax

I KUT, nätverket för hållbar kunskapsutveckling på Åland, ingår Ålands fredsinstitut, ÅSUB, Högskolan på Åland och Ålands sjöfartsmuseum, Ålands landskapsregering, lotsfunktionen i nätverket bärkraft.ax och Centralbiblioteket på Åland. Nätverket har som mål att skapa intresse och förståelse i samhället om fakta, kunskap och forskning samt att främja forskningens ställning på Åland.