Faktoranalys

Genom faktoranalys undersöks korrelation mellan två eller flera observerade variabler genom att studera bakomliggande (latenta) faktorer. Tillämpas exempelvis vid analys av attityder och beteenden, till exempel kan ideologi vara en bakomliggande faktor till attityd i politiska sakfrågor.

Tillbaka till ord och begrepp