Fasta priser

Fasta priser är priser som beräknas utifrån ett bestämt års (basår) värde, med hänsyn till inflation. Användning av fasta priser underlättar jämförelser mellan olika tidsperioder. Jämför löpande priser.

Tillbaka till ord och begrepp