Forskning

Forskning är ett systematiserat och strukturerat arbete för att öka kunskaperna om någonting. Forskning kan indelas i grundforskning, som innebär att forska för att öka kunskapen om själva ämnet och tillämpad forskning som riktar in sig på hur den nya kunskapen kan användas.

Tillbaka till ord och begrepp