Förtroende, delaktighet och upplevelsen av att blomstra - välkommen på seminarium om tillit!

Tillitsstudien 2022 presenteras med Bi Puranen som gästtalare

Dekorativ bild

Tisdagen den 14.2 klockan 13:00-16:00 ordnar nätverket Bärkraft.ax i samarbete med ÅSUB ett seminarium med utgångspunkt i ÅSUBs Tillitsstudie som publicerades i december. Studien presenteras av ÅSUBs utredare Maria Viktorsson

Gästtalare vid seminariet är docent Bi Puranen, generalsekreterare för World Values Survey, som under många år forskat bland annat om säkerhet och värderingar. 

Program: 

Seminariet öppnas av Utvecklings- och hållbarhetsrådets ordförande lantrådet Veronica Thörnroos samt rådets huvudsekreterare Micke Larsson

Tillitsstudien presenteras av utredare Maria Viktorsson

Inspel utifrån, docent Bi Puranen, generalsekreterare för World Values Survey

Paus

Reflektioner kring studien ur fyra perspektiv

  • Folkhälsa: Knut Lönnroth, landskapsläkare
  • Delaktighet: Helena Flöjt-Josefsson, biträdande chef vid Ålands förläggning
  • Unga: Yannick Vaara, studerande vid Ålands yrkesgymnasium/medlem i Ålands ungdomsråd
  • Utbildning och bildning: Marcus Koskinen-Hagman, rektor vid Ålands lyceum/medlem i utvecklings- och hållbarhetsrådet

Nästa steg - hur tar vi arbetet med ökad tillit, delaktighet och blomstrande vidare? 

  • Carolina Sandell, målansvarig för välmående-målet (mål 1)
  • Johanna Fogelström-Duns, målansvarig för målet om tillit och delaktighet (mål 2)

Seminaret hålls i hörsalen på Ålands Lyceum. 

Anmälan görs här 

Arrangörer: Ålands Landskapsregering, ÅSUB, Folkhälsan på Åland, Högskolan på Åland, Ålands Gymnasium, Ålands Handikappförbund, ÅHS, Ålands Idrott, Ålands Kommunförbund, Ålands Näringsliv, Ålands Ombudsmannamyndighet och övriga medaktörer i Nätverket bärkraft.