Framtidens arbetsmarknad på Åland

Onsdag 17.8 klockan 13:00-14:30 arrangerar ÅSUB seminariet Framtidens arbetsmarknad på Åland. Seminariet riktar sig i första hand till landskapsregeringen och lagtinget med tjänstemän. Seminariet hålls i lagtingets konferensrum Sälskär. 

Bild på seminariets föreläsare

På programmet: 

Utsikterna på den åländska arbetsmarknaden det närmaste året

Forskningschef Sanna Roos

Arbetsmarknad i förändring - Hur kan Åland klara kompetensförsörjningen?

Direktör Katarina Fellman

Vad ska vi ta med oss in i framtiden av översikten om distansarbete på Åland?

Vik. utredare Ester Laurell

I samband med seminariet publiceras årets arbetsmarknadsbarometer som gjorts på uppdrag av Utbildnings- och kulturavdelningen och AMS.

Deltagande sker på plats, men det finns också möjlighet att följa seminariet digitalt (kontakta tove.fagerstrom@asub.ax för länk till Teams).