Frukostseminarium med KUT

Bild från seminariet

ÅSUB och Nätverket för hållbar kunskapsutveckling på Åland (KUT) ordnade den 23.9.2022 ett frukostseminarium på temat ”Kan man lita på statistik och urvalsundersökningar?”. 
KUT initierades 2018 av Ålands fredsinstitut, ÅSUB, Högskolan på Åland och Ålands sjöfartsmuseum. Idag ingår även Ålands landskapsregering, lotsfunktionen i nätverket bärkraft.ax och Centralbiblioteket på Åland i KUT.  Nätverket har som mål att skapa intresse och förståelse i samhället om fakta, kunskap och forskning samt att främja forskningens ställning på Åland.