Index

Ett index är en siffra där flera olika komponenter och beräkningar ingår. Det är konstruerat för att vara enkelt att avläsa och jämföra, men kan ha en komplicerad uppbyggnad. Ett exempel på index är KPI (konsumentprisindex), som bygger på prisutvecklingen för ett stort antal utvalda varor och tjänster.  

Tillbaka till ord och begrepp