Inflation

Inflation innebär en ökning av den allmänna prisnivån vilket minskar värdet på pengarna. Prisnivån kan öka av olika orsaker, bland annat ökad efterfrågan, höjda produktionspriser och ändringar i valutans värde. KPI, konsumentprisindex, är ett sätt att mäta inflationen. Motsatsen till inflation är deflation, vilket innebär att marknadspriserna sjunker.

Tillbaka till ord och begrepp