Kausalitet

Kausalitet innebär att det finns ett orsakssamband, eller kausalt samband. När två fenomen har ett kausalt samband är det ena orsak och det andra verkan. Kausalt samband skiljer sig från korrelation, ett ömsesidigt samband mellan två fenomen, som även kan bero på slumpen, eller en tredje händelse. Jämför determinism och korrelation.

Tillbaka till ord och begrepp