Klassificeringar

< Tillbaka

ÅSUB följer Statistikcentralens klassificeringar, vilka baserar sig på internationella standarder som stadfästs med EU-direktiv. 

Nedan följer en lista över huvudgrupperna i näringsgrensindelningen 2008. För detaljerad lista med huvudgrupper och undergrupper i näringsgrensindelningen 2008 klicka här.

Näringsgrensindelningen 2008

A  Jordbruk, skogsbruk och fiske
B  Utvinning av mineral
C  Tillverkning
D  Försörjning av el, gas, värme och kyla
E  Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering
F  Byggverksamhet
G  Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar
H  Transport och magasinering
I  Hotell- och restaurangverksamhet
J  Informations- och kommunikationsverksamhet
K  Finans- och försäkringsverksamhet
L  Fastighetsverksamhet
M  Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
N  Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
O  Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
P  Utbildning
Q  Vård och omsorg; sociala tjänster
R  Kultur, nöje och fritid
S  Annan serviceverksamhet
T  Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk
U  Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.dyl.
X  Näringsgren okänd

Nedan följer en lista över huvudgrupperna i yrkesklassificeringen 2010. För en deltaljerad lista med huvudgrupper och undergrupper klicka här.

Yrkesklassificeringen 2010

1  Chefer
2  Specialister
3  Experter
4  Kontors- och kundtjänstpersonal
5  Service- och försäljningspersonal
6  Jordbrukare, skogsarbetare m.fl.
7  Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare
8  Process- och transportarbetare
9  Övriga arbetstagare
0  Militärer
X  Okänd