Yrkesklassificeringen 2010

Nedan är en lista över huvudgrupper samt andra nivån på yrkesklassificeringen 2010 (ISCO). En komplett klassificering med fem nivåer finns på Statistikcentralens hemsida, klicka här.

1 CHEFER
11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer
12 Administrativa och kommersiella chefer
13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m.
14 Chefer inom hotell och restaurangbranschen, detaljhandel och andra servicenäringar

2 SPECIALISTER
21 Specialister inom naturvetenskap och teknik
22 Hälso- och sjukvårdsspecialister
23 Lärare och andra specialister inom undervisningsbranschen
24 Specialister inom företagsekonomi och administration
25 Specialister inom informations- och kommunikationsteknologi
26 Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn

3 EXPERTER
31 Experter inom naturvetenskap och teknik
32 Hälso- och sjukvårdsexperter
33 Experter inom företagsekonomi och administration
34 Juridiska assistenter samt experter inom social- och kultursektorn
35 Experter inom informations- och kommunikationsteknologi

4 KONTORS- OCH KUNDTJÄNSTPERSONAL
41 Kontorspersonal
42 Kundtjänstpersonal
43 Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning
44 Annan kontors- och kundtjänstpersonal

5 SERVICE- OCH FÖRSÄLJNINGSPERSONAL
51 Servicepersonal
52 Försäljare, butiksinnehavare m.fl.
53 Vård- och omsorgspersonal
54 Säkerhets- och bevakningspersonal

6 JORDBRUKARE, SKOGSARBETARE M.FL.
61 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl.
62 Arbetare inom skogsbruk och fiske
63 Växtodlare, fiskare och jägare (självhushållning)

7 BYGGNADS-, REPARATIONS- OCH TILLVERKNINGSARBETARE
71 Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer)
72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer
73 Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal
74 Personal inom el- och elektronikbranschen
75 Personal inom livsmedel, trä, textil m.m.

8 PROCESS- OCH TRANSPORTARBETARE
81 Processarbetare
82 Hopsättare, industriprodukter
83 Transportarbetare

9 ÖVRIGA ARBETSTAGARE
91 Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare
92 Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske
93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl.
94 Köks- och restaurangbiträden
95 Gatuförsäljare, skoputsare m.fl.
96 Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare m.fl.

0 MILITÄRER
01 Officerare
02 Underofficerare
03 Yrkesutbildad personal inom militären