Konfidensintervall

Ett intervall som med en given säkerhet omfattar det sanna värdet (till exempel det sanna medelvärdet om hela populationen skulle tillfrågas i stället för ett urval).

Tillbaka till ord och begrepp