Konjunkturindikatorer

Indikatorer som används för att belysa läget i ekonomin. Indikatorer kan vara till exempel BNP, arbetslöshet och hushållens finansiella tillgångar. 

Tillbaka till ord och begrepp