KPI (konsumentprisindex)

Ett index som är baserat på prisutvecklingen för ett antal utvalda varor och tjänster som livsmedel, alkohol och tobak, kläder, skor, transporter, med mera. Uppgifterna sammanställs med olika vägningstal, för att så långt som möjligt återspegla den privata konsumtionen vid den aktuella tiden. Indexet utgår från ett basår.

Tillbaka till ord och begrepp