Kumulativa tal

Kumulativa tal innebär att det nya talet adderas till det värde som redan finns, det vill säga att värdet ackumuleras.

Tillbaka till ord och begrepp