Kvalitativa forskningsmetoder

Kvalitativa forskningsmetoder analyserar löpande text (till exempel fritt formulerade kommentarer av de svarande på en enkät) och annan icke-numeriska data. Kvalitativ forskning eftersöker att skapa en djupare förståelse för fenomen och är ofta tolkande. Jämför kvantitativa forskningsmetoder.

Tillbaka till ord och begrepp