Kvartil

Kvartil innebär att en population delas in i fyra lika stora grupper, med hjälp av tre värden som betecknas Q1, Q2 och Q3. Q2 är också medianen. Kvartilavståndet som är differensen mellan Q3 och Q1 ger ett mått på spridningen. Jämför decil och percentil.

Tillbaka till ord och begrepp