Löpande priser

Löpande priser är de priser eller värden som gäller vid en viss tidpunkt, utan hänsyn till inflation. Jämför fasta priser.

Tillbaka till ord och begrepp