Mätfel

Mätfel kan uppstå om svaren på frågor som ställts är felaktiga till exempel på grund av att frågorna varit svåra att uppfatta, eller att den svarande av någon anledning inte uppgett korrekt svar. Jämför urvalsfel och bortfallsfel.

Tillbaka till ord och begrepp