Medellivslängd

Medellivslängd är ett mått som bygger på hur gamla personer som avlidit under året varit. Begreppet återstående medellivslängd innebär hur många år en person i en viss ålder i genomsnitt har kvar att leva, förutsatt att dödligheten i olika åldrar fortsätter att se ut som för närvarande.

Tillbaka till ord och begrepp