Medelvärde

Medelvärde är ett matematiskt genomsnitt som kan sägas ungefär representera en uppsättning värden.

Tillbaka till ord och begrepp