Mixed method

Mixed method är en generell term som refererar till användandet av både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder i undersökningen.

Tillbaka till ord och begrepp