Modellanalys

Modellanalyser kan användas för att genom olika simuleringar skapa en bild av vilka effekter olika åtgärder eller variabler kan ha. Till modellanalyser hör bland annat strukturella ekvationsmodeller (SEM).

Tillbaka till ord och begrepp