Mörkertal

Mörkertal är kvoten mellan det verkliga antalet av en företeelse och antalet som uppgetts i statistiken. Förekommer till exempel i brottsstatistiken.

Tillbaka till ord och begrepp