Nationalräkenskaper

Nationalräkenskaper är ett statistiksystem som beskriver ett lands samhällsekonomi på ett systematiskt och heltäckande sätt. I nationalräkenskaper ingår bland annat BNP, produktion och sysselsättning. Nationalräkenskaper grundar sig på det Europeiska nationalräkenskapssystemet.

Tillbaka till ord och begrepp