Nätverket för hållbar kunskapsutveckling på Åland (KUT)

Nätverket för hållbar kunskapsutveckling på Åland (KUT) initierades 2018 av Ålands fredsinstitut, ÅSUB, Högskolan på Åland och Ålands sjöfartsmuseum. Idag ingår även Ålands landskapsregering, lotsfunktionen i nätverket bärkraft.ax och Centralbiblioteket på Åland i KUT. Nätverket har som mål att skapa intresse och förståelse i samhället om fakta, kunskap och forskning samt att främja forskningens ställning på Åland. KUT verkar bland annat genom evenemang och debatt. Nätverket håller regelbundna möten.