Åland i siffror

Uppgifter om bland annat befolkning, boende och byggande, primärnäringar, industri och företag, arbetsmarknad, inkomster och skatter samt dessutom hälso- och sjukvård, socialväsende, utbildning, kultur och val finns att läsa om i den nyligen utgivna Åland i siffror 2018.

Vi kan se att

  • Åland hade 1 962 soltimmar under 2017
  • Vår befolkning uppgår till 29 500 invånare, varav närmare 40 % bor i Mariehamn
  • 64 % är födda på Åland, 19 % i Finland, 9 % i Sverige och 8 % i övriga länder
  • Sysselsättningstalet för 16-64-åringar är högt, 80 % för kvinnor och 78 % för män
  • Sjöfarten, bank, försäkrings o fastighetsverksamheten samt offentliga sektorn står för ca 20 % vardera av bruttonationalprodukten
  • Det finns drygt 2 600 företag på Åland, de flesta med 0-4 anställda
  • De flesta företagen verkar inom byggverksamhet, handel- och hotellverksamhet samt finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet
  • 95 % av barnen 4-6 år finns inom kommunens barnomsorg
  • Av dem som lyfter hemvårdsstöd är 89 % kvinnor
  • Efter grundskolan studerar 1 000 ålänningar medan Högskolan på Åland har samlat 283 ålänningar. Utanför Åland studerar 1 424 ålänningar

Åland i siffror finns på fem språk, svenska, engelska, finska, tyska och franska. Den kan beställas gratis från ÅSUB.