Åland i siffror 2019

Nu har årets upplaga av fick-statistiken Åland i siffror utkommit. Publikationen är liten till formatet, men fylld av fakta om Åland inom områden som till exempel befolkning, sjöfart, jordbruk, offentlig ekonomi, utbildning, val och socialväsende. Man kan bland annat se följande:

 • Åland har 19,2 invånare per kvadratkilometer.

 • 87 % av ålänningarna har svenska som modersmål, 5 % har finska och 8 % något annat språk.

 • Hushållen på Åland består i medeltal av 2,09 personer.

 • Det ankom över 9 000 fartyg till åländska hamnar 2018.

 • På Åland finns 817 personbilar per 1 000 invånare.

 • Drygt 500 av Ålands 2 600 företag är verksamma inom byggbranschen.

 • En tredjedel av de sysselsatta arbetar inom branschen Samhälleliga tjänster.

 • Socialväsende står för 43 % av kommunernas driftskostnader.

 • 770 kvinnor och 120 män fick hemvårdsstöd 2018.

 • Närmare 1 400 ålänningar studerar utanför Åland.

 • Ungefär 35 000 personer besökte Kastelholms slott 2018.

Arbetslöshet, procent

Åland i siffror finns på fem språk; svenska, finska, engelska, tyska och franska. Den kan beställas gratis från ÅSUB eller laddas ner i pdf-format på ÅSUBs hemsida.