Arbetslöshetssituationen den 15 april

Extra publicering om arbetslöshetssituationen med anledning av Coronaepidemins inverkan på den åländska arbetsmarknaden. 

Följ länken nedan:

Arbetslöshet 15 april 2020.pdf