Arbetslöshetssituationen den 15 augusti

Extra publicering med anledning av Coronaepidemins inverkan på den åländska arbetsmarknaden. Följande statistikmeddelande, arbetslöshetssituationen i slutet av augusti, publiceras enligt plan vecka 36.

I korthet:

  • Antalet personer som registrerats som arbetslösa uppgick till 1 693 personer den 15 augusti 2020, vilket är en ökning med 1 195 personer jämfört med augusti 2019, men en minskning med 76 personer jämfört med situationen den 15 juli 2020. Ungefär 22 procent av de arbetslösa är permitterade.
  • Det relativa arbetslöshetstalet var den 15 augusti ca 11,1 procent jämfört med 3,3 procent i augusti ifjol, en ökning med knappt åtta procentenheter. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 10,3 procent och för männen 11,8 procent.
  • Arbetslösheten för unga under 25 år steg till 17,5 procent, jämfört med ca 5,0 procent i augusti ifjol (+ 12,6 procentenheter). Ungdomsarbetslöshetstalet var per den 15 augusti högre för männen, 20,7 procent, jämfört med 14,0 procent för kvinnorna.
  • Det fanns 113 lediga platser den 15 augusti, 92 platser mindre än i augusti 2019. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 6,7 procent, vilket är 34,5 procentenheter lägre än augusti ifjol.

Läs mer i den bifogade pdf-filen.

Arbetslöshet 15 augusti 2020.pdf