Arbetslöshetssituationen den 15 december

Extra publicering med anledning av coronapandemins inverkan på den åländska arbetsmarknaden. Följande statistikmeddelande, arbetslöshetssituationen i slutet av december, publiceras enligt plan vecka 1, år 2021.

I korthet:

  • Antalet personer som registrerats som arbetslösa uppgick till 1 407 personer den 15 december 2020, vilket är en ökning med 821 personer jämfört med december 2019, men en minskning med 23 personer jämfört med situationen den 15 november 2020. Ungefär 15 procent av de arbetssökande är permitterade.
  • Det relativa arbetslöshetstalet var den 15 december ca 9,2 procent jämfört med 3,9 procent i december ifjol, en ökning med ca 5,3 procentenheter. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 8,2 procent och för männen 10,2 procent.
  • Arbetslösheten för unga under 25 år steg till 10,0 procent, jämfört med ca 5,6 procent i december ifjol (+ 4,4 procentenheter). Ungdomsarbetslöshetstalet var per den 15 december högre för männen, 11,4 procent, jämfört med 8,5 procent för kvinnorna.
  • Det fanns 116 lediga platser den 15 december, hela 73 platser mindre än i december 2019. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 8,2 procent, vilket är 24,0 procentenheter lägre än december ifjol.

Läs mer i den bifogade pdf-filen.

Arbetslöshet 15 december 2020.pdf