Arbetslöshetssituationen den 15 juli

Extra publicering med anledning av Coronaepidemins inverkan på den åländska arbetsmarknaden. Följande statistikmeddelande, arbetslöshetssituationen i slutet av juli, publiceras enligt plan vecka 32.

I korthet:

  • Antalet personer som registrerats som arbetslösa uppgick till 1 769 personer den 15 juli 2020, vilket är en ökning med 1 228 personer jämfört med juli 2019, men en minskning med 299 personer jämfört med situationen den 15 juni 2020. Ungefär 35 procent av de arbetslösa är permitterade.
  • Det relativa arbetslöshetstalet var den 15 juli ca 11,5 procent jämfört med 3,6 procent i juli ifjol, en ökning med ungefär åtta procentenheter. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 11,2 procent och för männen 11,9 procent.
  • Arbetslösheten för unga under 25 år steg till 18,3 procent, jämfört med ca 5,2 procent i juli ifjol (+ 13,1 procentenheter). Ungdomsarbetslöshetstalet var per den 15 juli högre för männen, 21,1 procent, jämfört med 15,2 procent för kvinnorna.
  • Det fanns 72 lediga platser den 15 juli (inklusive tre sommararbetsplatser), hela 145 färre än i juli 2019. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 4,1 procent, vilket är 36,0 procentenheter lägre än juli ifjol.

Läs mer i den bifogade pdf-filen.

Arbetslöshet 15 juli 2020.pdf