Arbetslöshetssituationen den 15 juni

Extra publicering med anledning av Coronaepidemins inverkan på den åländska arbetsmarknaden. Följande statistikmeddelande, arbetslöshetssituationen i slutet av juni, publiceras enligt plan vecka 27.

I korthet:

  • Antalet personer som registrerats som arbetslösa uppgick till 2 068 personer den 15 juni 2020, vilket är en ökning med 1 568 personer jämfört med juni 2019 samt en ökning med 67 personer jämfört med situationen den 15 maj 2020. Ungefär 44 procent av de arbetslösa är permitterade.
  • Det relativa arbetslöshetstalet var den 15 juni historiskt högt, 13,5 procent jämfört med 3,3 procent i juni ifjol, en ökning med mer än tio procentenheter. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 12,8 procent och för männen 14,2 procent.
  • Arbetslösheten för unga under 25 år steg till 23,2 procent, jämfört med ca 5,0 procent i juni ifjol (+ 18,3 procentenheter). Ungdomsarbetslöshetstalet var per den 15 juni högre för männen, 26,2 procent, jämfört med 20,1 procent för kvinnorna.
  • Det fanns 71 lediga platser den 15 juni (inklusive fyra sommararbetsplatser), hela 155 färre än i juni 2019. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 3,4 procent, vilket är 41,8 procentenheter lägre än juni ifjol.

Läs mer i den bifogade pdf-filen.

Arbetslöshet 15 juni 2020.pdf