Arbetslöshetssituationen den 15 november

Extra publicering med anledning av coronapandemins inverkan på den åländska arbetsmarknaden. Följande statistikmeddelande, arbetslöshetssituationen i slutet av november, publiceras enligt plan vecka 49.

I korthet:

  • Antalet personer som registrerats som arbetslösa uppgick till 1 430 personer den 15 november 2020, vilket är en ökning med 900 personer jämfört med november 2019, och en ökning med sex personer jämfört med situationen den 15 oktober 2020. Ungefär 16 procent av de arbetssökande är permitterade.
  • Det relativa arbetslöshetstalet var den 15 november ca 9,3 procent jämfört med 3,5 procent i november ifjol, en ökning med knappt sex procentenheter. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 8,4 procent och för männen 10,3 procent.
  • Arbetslösheten för unga under 25 år steg till 10,2 procent, jämfört med ca 5,4 procent i november ifjol (+ 4,8 procentenheter). Ungdomsarbetslöshetstalet var per den 15 november högre för männen, 12,0 procent, jämfört med 8,3 procent för kvinnorna.
  • Det fanns 67 lediga platser den 15 november, hela 121 platser mindre än i november 2019. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 4,7 procent, vilket är 30,8 procentenheter lägre än november ifjol.

Läs mer i den bifogade pdf-filen.

Arbetslöshet 15 november 2020.pdf