Arbetslöshetssituationen den 15 oktober

Extra publicering med anledning av coronapandemins inverkan på den åländska arbetsmarknaden. Följande statistikmeddelande, arbetslöshetssituationen i slutet av oktober, publiceras enligt plan vecka 45.

I korthet:

  • Antalet personer som registrerats som arbetslösa uppgick till 1 424 personer den 15 oktober 2020, vilket är en ökning med 907 personer jämfört med oktober 2019, men en minskning med 123 personer jämfört med situationen den 15 september 2020. Ungefär 18 procent av de arbetssökande är permitterade.
  • Det relativa arbetslöshetstalet var den 15 oktober ca 9,3 procent jämfört med 3,4 procent i oktober ifjol, en ökning med knappt sex procentenheter. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 8,5 procent och för männen 10,1 procent.
  • Arbetslösheten för unga under 25 år steg till 9,6 procent, jämfört med ca 5,4 procent i oktober ifjol (+ 4,3 procentenheter). Ungdomsarbetslöshetstalet var per den 15 oktober högre för männen, 11,7 procent, jämfört med 7,4 procent för kvinnorna.
  • Det fanns 73 lediga platser den 15 oktober, 26 platser mindre än i oktober 2019. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 5,1 procent, vilket är 25,2 procentenheter lägre än oktober ifjol.

Läs mer i den bifogade pdf-filen.

Arbetslöshet 15 oktober 2020.pdf