Arbetslöshetssituationen den 15 september

Extra publicering med anledning av coronapandemins inverkan på den åländska arbetsmarknaden. Följande statistikmeddelande, arbetslöshetssituationen i slutet av september, publiceras enligt plan vecka 40.

I korthet:

  • Antalet personer som registrerats som arbetslösa uppgick till 1 547 personer den 15 september 2020, vilket är en ökning med 1 021 personer jämfört med september 2019, men en minskning med 146 personer jämfört med situationen den 15 augusti 2020. Ungefär 20 procent av de arbetslösa är permitterade.
  • Det relativa arbetslöshetstalet var den 15 september ca 10,1 procent jämfört med 3,5 procent i september ifjol, en ökning med knappt sju procentenheter. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 9,3 procent och för männen 10,9 procent.
  • Arbetslösheten för unga under 25 år steg till 11,5 procent, jämfört med ca 5,4 procent i september ifjol (+ 6,1 procentenheter). Ungdomsarbetslöshetstalet var per den 15 september högre för männen, 14,1 procent, jämfört med 8,7 procent för kvinnorna.
  • Det fanns 99 lediga platser den 15 september, 34 platser mindre än i september 2019. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 6,4 procent, vilket är 18,9 procentenheter lägre än september ifjol.

Läs mer i den bifogade pdf-filen.

Arbetslöshet 15 september 2020.pdf