ÅSUBs Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplanen sammanfattar den planerade verksamheten för 2019. Planens första del omfattar utveckling av verksamheten såsom växelverkan med användare, uppgiftslämnare och partners samt utveckling av metoder och teknik för att upprätthålla ÅSUBs kvalitetsmål. Den andra delen av planen lyfter fram myndighetens strategiska fokusområden och hur de förverkligas genom aktiviteter inom statistikverksamheten, uppdrag och externfinansierade projekt. Den löpande verksamheten beskrivs inte i planen. All verksamhet syftar till att bidra till fakta- och kunskapsunderlag för beslut, debatt och vidare forskning.

Hela verksamhetsplanen för 2019 finns här.