Frukostseminarium om studien Upplevelser av diskriminering på Åland 2020

Bilden är en inbjudan till presentationen av studien

Undersökningen har utförts av ÅSUB på uppdrag av Ålands ombudsmannamyndighet med syfte att kartlägga i vilken utsträckning det förekommer upplevd diskriminering på Åland samt invånarnas kännedom om det rättsliga skyddet mot diskriminering.
Den baserar sig på en enkätundersökning genomförd under hösten 2020 samt ett antal kvalitativa djupintervjuer med privatpersoner och intresseorganisationer/föreningar.

Program
8.30 presentation av undersökningen, Sanna Roos, utredare ÅSUB
9.15 samtal och reflektioner med inbjudna gäster: vicelantråd Harry Jansson, minister Annika Hambrudd samt minister Fredrik Karlström. Deltagare via Teams har möjlighet att ställa frågor.
10.00 avslut

Du kan delta via Teams (anmälan senast 19.01.2021 till info@ombudsman.ax) alternativt följa seminariet direkt eller i efterhand på Ombudsmannamyndighetens YouTube

Arrangeras av Ålands ombudsmannamyndighet i samarbete med Ålands statistik och utredningsbyrå (ÅSUB)

Studien publiceras på vår webbplats den 20.01.2021