Konferens: Vad har Åland för behov av kunskap och hur gör andra regioner?

Bilden visar olika aspekter av seminariet

Den 22 oktober klockan 10.00-15.00 ordnar KUT-nätverket (nätverket för hållbar kunskapsutveckling) en konferens med titeln ”Kunskap och forskning som motorer för regional utveckling och innovation”. På konferensen diskuteras dels vilket behov Åland har av stärkta strukturer för kunskapsutveckling och forskning, och dels vilka erfarenheter som finns i andra regioner. Konferensen hålls på Ålands sjöfartsmuseum och direktsänds på fredsinstitutets Youtubekanal

Konferensen är indelad i två delar. Den första delen, klockan 10.00-12.00, hålls på engelska och inleds av fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark och utvecklingsminister Alfons Röblom. Därefter ger fyra talare en inblick i olika regioners arbete med kunskapsutveckling. 
Günther Rautz, chef för institutet för minoritetsrättigheter vid EURAC Research i Sydtyrolen, Italien, berättar om hur institutet, som grundades 1992 med 12 anställda har utvecklats och vuxit till att idag sysselsätta 300 forskare från 30 länder, samt vilken roll EURAC spelar i det autonoma Sydtyrolens samhällsliv idag. 
Nina Harjunpää, specialplanerare vid Sydösterbottens högskoleförening, berättar om hur Epanet i södra Österbotten arbetar för att utveckla en ny forskningskultur och ökat samarbete mellan universitet, forskningsinstitutioner, företag och lokala organisationer. 
Annika Sølvará, direktör för Färöarnas forskarråd talar om hur Färöarna strukturerar sitt arbete med forskningspolitik och -finansiering. 
Jouko Kinnunen, forskningschef vid ÅSUB, talar om Åland, tillväxt, resurser och smarta regioner. 
Del ett avslutas med en diskussion ledd av moderatorn Hanna Hagmark, chef för Ålands Sjöfartsmuseum.

I konferensens andra del, klockan 13.00-14.30 hålls en diskussion på svenska med en panel bestående av personer från det offentliga och privata Åland. Moderatorn Sia Spiliopoulou Åkermark, ställer frågor om kunskapsutveckling, forskning, kompetensförsörjning, samarbeten och digitalisering utifrån en åländsk horisont. Vad finns och kan utvecklas vidare? Vad mer och nytt behövs? Vad betyder det att ”en autonomi ska kunna tänka själv”?
I panelen ingår deltagare från det offentliga och privata Åland: Johanna Mattila (rektor för Högskolan på Åland), Thomas Lundberg (vd Crosskey), Anders Ekström (vd Ålands näringsliv), Pernilla Weckman (vd April kommunikation), Anders Gustafsson (ingenjör, Pedago) och Martha Hannus (Hållbarhetsstrateg, Emmaus Åland). 

Det finns ett begränsat antal öppna platser för publik och för deltagande på plats krävs anmälan till Saana Majander (saana@peace.ax) senast 20 oktober. Till question@peace.ax får du gärna skicka frågor som rör ämnet.
Konferensen arrangeras av Nätverket för hållbar kunskapsutveckling på Åland (KUT-nätverket) i samarbete med Ålands landskapsregering. I KUT-nätverket ingår representanter från Ålands fredsinstitut som 2018 tog initiativ till samarbetet, Högskolan på Åland, Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB), Ålands sjöfartsmuseum, Ålands landskapsregering och Mariehamns stadsbibliotek.