Slutseminarium: Åland - 25 år i EU

Dekorativ bild

Torsdagen den 20 maj kl. 13.00-16.00 är det dags för den sista delen i seminarieserien “Åland – 25 år i EU. Seminariet hålls i Ålands lagtings auditorium för ett begränsat antal inbjudna deltagare men är öppet för alla att ta del av online. Ingen anmälan eller länk behövs. Eventet streamas på Ålands fredsinstituts Facebook-sida eller Youtube-kanal.

Åland har varit en del av Europeiska unionen i 25 år och Ålands fredsinstitut och Åsub har fått i uppdrag av Ålands landskapsregering att utreda EU-medlemskapets betydelse för Åland.

Utredningen har bestått av flera delar som har presenterats i öppna seminarier under hösten 2020 och vintern 2021. I vårt slutseminarium sammanfattar vi allt vi kommit fram till och blickar framåt. Detta tillsammans med flera intressanta gäster.

Nils Torvalds, Europaparlamentariker för svenska folkpartiet i Finland, Markku Suksi, Professor i offentlig rätt vid Åbo akademi, Jan-Erik Rask, vd för Ålands näringsliv och Linnea Johansson, avdelningschef för näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering kommenterar och diskuterar kring temat ”Strategier, erfarenheter och framtidsutsikter”

Från fredsinstitutet deltar Sia Spiliopoulou Åkermark, Susann Simolin, Petra Granholm och Linn Simonsson. Medverkande från ÅSUB är Katarina Fellman, Jouko Kinnunen och Kenth Häggblom.

Missa inte chansen att få en djupare inblick i 25 år av Ålands 100 år av självstyre.

PRELIMINÄRT PROGRAM

Torsdag 20.05.2021

Åland 25 år i EU – strategier, erfarenheter och framtidsutsikter

Plats: Ålands lagting (Auditoriet)

Tid: Torsdag 20.05.2021, kl 13-16

Kl 13.00 – 13.10

Inledning: Sia Spiliopoulou Åkermark och Katarina Fellman – Hur har vi jobbat och med vad?

Del I

13.10 – 13.45

Hur gör Åland i och med EU?

Om deltagande, lagberedning, miljö och vårjakt

Susann Simolin, Sia Spiliopoulou Åkermark, Petra Granholm, Linn Simonsson (Ålands fredsinstitut)

13.45 – 14.10

Offentlig upphandling och behörighetsförskjutningar

Markku Suksi, Professor i offentlig rätt, Åbo akademi

14.10 – 14.20

Diskussion  

14.20 – 14.35                      

Paus – kaffe & te

Del II

14.35 – 15.05

Inflyttning, inkomster, integration – EUs inverkan på Ålands befolkningsutveckling

Kenth Häggblom, Jouko Kinnunen

15.05 – 15.30

Ålands ekonomiska kräftgång – på grund av eller oavsett EU medlemskapet?

Jouko Kinnunen (Åsub) & Jan-Erik Rask, VD Ålands näringsliv

15.30 – 15.50

Slutdiskussion – tankar för framtiden

Inledande kommentarer: Linnea Johansson & Nils Torvalds

15.50 – 16.00

Avslutning

Katarina Fellman & Sia Spiliopoulou Åkermark