Sorgebud från ÅSUB

Det är med stor sorg jag förmedlar det otroligt ledsamma beskedet att ÅSUBs forskningschef Jouko Kinnunen avlidit den 4 juli 2021. Vi har alla svårt att förstå det som har hänt, bortgången var plötslig.

Vår kollega och vän lämnar ett enormt tomrum efter sig. Jouko har besuttit en enastående expertkunskap, breda nätverk, stort engagemang och hög arbetskapacitet. Han hade en genuin omsorg om sina medarbetare och spred glädje och inspiration i arbetet. Hans bortgång är en stor förlust för alla oss som jobbat med honom, för ÅSUB, för det åländska samhället men även för många organisationer utanför Åland. Jouko är saknad av många.

Vi tänker särskilt på Joukos familj och alla närstående.

Katarina Fellman
direktör, ÅSUB