Statistisk årsbok för Åland 2018

Samlade uppgifter om Åland - Statistisk årsbok för Åland 2018 har utkommit!

Årsboken innehåller tabeller, diagram och kartor från olika ämnesområden i det åländska samhället. Det finns uppgifter för det senaste året eller som längre tidsserier. Några axplock och jämförelse mellan 2010 och 2017 görs här

 • Jämfört med 2010 gjordes totalt 77 fler fastighetsöverlåtelser 2017 då de var 780 st och hade ett värde av 54,5 miljoner euro. Jord och skogsbruksområden samt områden för fritidsbebyggelse ökade med 45 respektive 31 överlåtelser, medan områden för bostadshus minskade med 19 överlåtelser
 • Antal jordbrukslägenheter med produktion har minskat med 158 lägenheter från 2010 och uppgår 2017 till 403 lägenheter. Den odlade åkermarken utgör totalt 13 700 hektar.
 • Den ekologiska åkermarken utgjorde 3 886 hektar, en ökning med närmare 600 hektar från 2010

Användning av ekologisk åkerareal

 • Jämfört med 2010 sköts det över 1 000 fler rådjur år 2017
 • Bostadshushållens skulder ökade mellan 2010 och 2017 med 239 miljoner till 981 miljoner euro
 • Jämfört med 2010 minskade den åländskägda handelsflottan 2017 från 55 fartyg totalt till 43 fartyg. Fartygen blev dock större, bruttoton ökade med närmare 18 300 till 1 001 800 bruttoton.
 • Antal ankommande fartyg ökade med över 1 000 till drygt 9 100 fartyg mellan 2010 och 2017. Nettodräktigheten ökade med 19 900 till 188 700 tusen ton.
 • Mellan 2010 och 2017 minskade inresandeantalet med drygt 86 600 och uppgick 2017 till 2,1 miljoner inresande. Det är inresande från Sverige som minskar medan inresande från Finland och övriga länder ökar
 • Antalet fordon som anlände till Åland minskade något 2017 jämfört med 2010, men var ändå över 221 000
 • På sju år ökade personbilarna med över 4 600 bilar till 23 855 personbilar. Största ökningen stod stadsborna för
 • År 2017 skedde 47 fler viltolyckor än 2010, varav sju olyckor med älg och 224 med rådjur
 • Skärgårdsfärjorna transporterade 145 000 färre passagerare och 23 500 färre fordon 2017 jämfört med 2010

 • Antal passagerare på de åländska bussarna minskade med 24 700 passagerare mellan 2010 och 2017 och uppgick till drygt 288 200 passagerare
 • Skattepliktiga inkomster var 832 miljoner euro år 2016, en ökning med 128 miljoner från 2010. Arbetsinkomsterna ökade med 76 miljoner, pensionsinkomsterna med 39 miljoner och inkomster av förmögenhet med 11 miljoner.
 • Jämfört med 2010 ökade arbetspensionerna 2017 med 45 miljoner euro, varav pensioner från privata sektorn ökade med 27 miljoner och pensioner från offentliga sektorn ökade med 18 miljoner

 • Vid Ålands musikinstitut studerade 323 kvinnor och 104 män år 2017, en ökning jämfört med 2010 med 113 kvinnor och 39 män
 • Utlåningen på Mariehamns stadsbibliotek och landskommunernas bibliotek minskade med totalt 85 209 under perioden 2010 - 2017. Totala utlåningen var 391 167.  

Detta och mycket mer kan vi läsa om i Statistisk årsbok för Åland 2018. Boken kostar 25 euro (exkl. moms) och kan beställas via ÅSUBs beställningsformulär. Via beställningsformuläret kan man också ladda ned årsboken i pdf-format utan kostnad.