Statistisk årsbok för Åland 2020

Årets upplaga av Statistisk årsbok har utkommit

Årsboken innehåller en sammanställning av statistik från många olika samhällsområden på Åland samt en del jämförande statistik för de nordiska länderna och globala uppgifter om folkmängd och landareal. Vår förhoppning är att årsboken ska komma till stor användning för politiker, tjänstemän, lärare och journalister men även för den breda allmänheten – kort sagt alla som vill veta mer om Åland.

Nedan följer några axplock ur statistiken:

Befolkningen uppgick vid utgången av 2019 till 29 884 personer. Av befolkningen har 63 procent Åland som födelseort. Under 2019 föddes 267 barn på Åland. 5 personer var 100 år eller äldre.

Befolkning efter födelseort och språk 31.12.2019

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Nytt för i år är bland annat uppgifter om markanvändning i kommunerna. Mariehamns yta är bebyggd till 58 procent medan Jomala toppar statistiken gällande odlings- och betesmark med 25 procent. Högst andel skog har Eckerö och Lumparland med omkring 79 procent. Lumparland toppar också statistiken beträffande andel mark som används för fritidsbostäder, 2,6 procent.

Markanvändning efter region 2018

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

407 personer gick i pension 2019. Av dem var 80 procent 60 år eller äldre. Flest nyblivna pensionärer återfinns i åldersgruppen 60-64 år. Statistiken omfattar ålders-, sjuk- och arbetslöshetspension. De flesta nyblivna sjukpensionärer är i åldersgruppen 45-59 år.

Nypensionerade med sjukpension efter ålder 2003-2019

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Närmare 150 000 recept skrevs ut under 2019 vilket är en markant ökning jämfört med år 2015 då motsvarande siffra var 120 000. 30 procent av de läkemedel som skrevs ut 2019 rör hjärt- och kärlsjukdomar. Mediciner med effekt på nervsystemet är den andra stora gruppen. 20 procent av de utskrivna preparaten under 2019 hör till denna grupp.

Ordinerade receptbelagda läkemedel efter läkemedlets huvudindikation 2015-2019

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Brottsstatistiken visar att nästan 2 000 brott uppmärksammades av polis, tull eller gränsbevakning under 2019. De flesta brotten var egendoms- och trafikbrott.

Strafflagsbrott som kommit till myndigheternas kännedom efter typ av brott 1980-2019 

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Brottsoffer (brott mot person) presenteras för första gången i denna upplaga av Statistisk årsbok med uppgifter med avstamp år 2010. 265 personbrottsoffer rapporteras för 2019, varav 177 är offer för misshandel eller brott mot liv och 28 personer offer för sexualbrott.

Årets årsbok innehåller tabeller och diagram med ovanstående data samt mycket mera information från många olika områden som till exempel sjöfart, turism, jordbruk, löner, nationalräkenskaper, offentlig ekonomi, hälsovård och socialväsende. Boken kostar 25 euro (exkl. moms) och kan beställas via ÅSUBs beställningsformulär. Man kan också ladda ned årsboken i pdf-format utan kostnad.