Världsstatistikdagen lyfter statistik som förenar

Världsstatistikdagens logo med årets tema

Med anledning av Världsstatistikdagen har ÅSUB fått en hälsning av FN:s generalsekreterare António Guterres:

”Aktuell och tillförlitlig data är nödvändigt för att förstå den föränderliga värld vi lever i. Statistik är avgörande för evidensbaserat politiskt beslutsfattande för alla sektorer och alla samhällen, oavsett kulturell och historisk bakgrund eller utvecklingsnivå. Corona-pandemin har förstärkt betydelsen av data och statistik och visat hur kopplande av data till geografisk information kan hjälpa oss följa dynamiken i en snabbt föränderlig global situation.”

Världsstatistikdagen firas den 20 oktober. Årets tema är ”Förenar hela världen med data som vi kan lita på”. Temat lyfter betydelsen av tillförlitlighet, oberoende, innovation och allmänintresse i nationella statistiska system. Världsstatistikdagen är utsedd av FN:s statistikkommission med syfte att lyfta betydelsen av tillförlitlig information i både i vardagen och i beslutsfattande, att göra statistik känt för allmänheten och öka den officiella statistikens synlighet och kännedom.  Officiell statistik är en central del i ett demokratiskt samhälle och ger information till beslutsfattare, förvaltning, näringsliv, media och allmänheten om ekonomi, demografi samt sociala och miljömässiga aspekter.  

Också för Ålands del är statistiken en förenande länk till omvärlden, dels genom att den gör det möjligt att jämföra oss med andra länder och regioner och dels genom att den belyser kontakterna med världen utanför Åland, till exempel när det gäller in- och utflyttning, turism och handel. 

Under temaingång Åland i världen på ÅSUBs webbplats har vi samlat statistik och fakta som jämför Åland med regioner i Norden och internationellt. Här kan man till exempel läsa att 23 procent av invånarna på Åland är 65 år eller äldre medan motsvarande siffra på Färöarna är 18 procent och på Grönland bara 9 procent. Man kan också läsa att Åland är ett relativt glest befolkat område, av EUs 1300 regioner på NUTS 3-nivå är det bara ett trettiotal som är glesare befolkade än Åland, främst områden i Finland, Sverige, Estland och Skottland.

Länk till FNs sida om Världsstatistikdagen

Åland i världen