Observation

Det värde som noteras för en variabel för en enskild individ eller enhet.

Tillbaka till ord och begrepp